สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ ออกประกาศจี้รัฐ 5 ข้อ ต้องจัดการโควิดด่วน!

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ ออกประกาศจี้รัฐ 5 ข้อ ต้องจัดการโควิดด่วน!
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2564 ( 16:25 )
7
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ ออกประกาศจี้รัฐ 5 ข้อ ต้องจัดการโควิดด่วน!

วันนี้ (24 มิ.ย.64) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ออกประกาศสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2/2564 ระบุว่า

ในขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จนทำให้การให้ระบบบริการรักษาพยาบาลเริ่มไม่เพีงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จึงขอเสนอให้มีการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเร่งด่วนในประเด็น ดังต่อไปนี้

1. จากการศึกษาวิจัยล่าสุดในคนไทยและประสบการณ์การใช้จริงในโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีการเก็บช้อมูลการติดเชื้อของบุคลากรแล้ว มีความเห็นว่าวัดซีนโควิด-19 ที่มีใช้อยู่ในประเทศในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดี น่าพอใจ มีผลข้างเคียงน้อย สามารถลดการเสียชีวิตได้ดี จำเป็นจะต้องเร่งรัดให้มีการฉีดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ภายในเวลา 3 เดือนต่อจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมโดยเร่งด่วน เพื่อให้มีวัคซีนอย่างเพียงพอ

2. ขอให้ประชาชนตระหนักว่า แม้ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังต้องรักษามาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดต่อไป

3. จัดให้มีการเฝ้าระวังในสถานที่ต่างๆ เช่น ในชุมชน ในตลาด ในคอนโด ในสถานประกอบการ เป็นต้น โดยให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีหน้าที่จัดการคัดกรองด้วยแบบสอบถาม คัดกรอง ไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย โดยเน้นผู้ที่เข้าออกเป็นประจำในสถานที่นั้นๆ โดยจัดทำอย่างสม่ำเสมอ

4. จัดทำการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง (sentinel suveillance) ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 75 คนต่อแห่ง หากพบในแต่ละแห่งติดเชื้อมากกว่า 2 คน จะต้องดำเนินการตรวจอย่างละเอียดเชิงรุก (active case finding)

5. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำเป็นจะต้องจัดให้มีหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้เพียงพออย่างน้อยให้มีเขตหรืออำเภอละ 3 ทีม ทีมละ 4 คน และจะต้องทำการสอบสวนโรคให้สร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อทราบว่ามีการระบาดโรค


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง