จีนเดินหน้าพัฒนา 'โลจิสติกส์' ฉลาด-รักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

จีนเดินหน้าพัฒนา 'โลจิสติกส์' ฉลาด-รักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
Xinhua Thai
11 สิงหาคม 2564 ( 11:11 )
10
จีนเดินหน้าพัฒนา 'โลจิสติกส์' ฉลาด-รักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

 

ปักกิ่ง, 11 ส.ค. (ซินหัว) -- แผนปฏิบัติการร่วมจากกระทรวงพาณิชย์จีน รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลอีก 8 แห่ง ระบุว่าจีนจะปรับปรุงเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับบริการเชิงพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ ให้มีความชาญฉลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในปี 2025

 

 

จีนจะพยายามจัดตั้งระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย โดยมีบริษัทโลจิสติกส์ทรงอิทธิพลจำนวนมากเข้าแข่งขันในระดับสากล ขณะดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

 

 

แผนปฏิบัติการฯ ระบุว่าจะส่งเสริมการใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เทคโนโลยี 5จี (5G) และปัญญาประดิษฐ์กับระบบโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

ขณะเดียวกันจะพยายามส่งเสริมการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้และอุปกรณ์การขนส่งที่ประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

จีนวางแผนจัดตั้งฐานโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิระดับชาติหลายแห่ง และพัฒนาระบบกระจายสินค้าทั้งกระบวนการ เพื่อเร่งการพัฒนาโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิระหว่างปี 2021-2025 ด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาโลจิสติกส์คุณภาพสูงสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาใหม่แบบ "วงจรคู่" (dual circulation) ซึ่งช่วยให้ตลาดในและต่างประเทศเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมีตลาดในประเทศเป็นฟันเฟืองหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง