รีเซต

การค้าต่างแดน 'ท่าเรือชินโจว' เดือนม.ค.-พ.ย. โตทะลุ 98.9%

การค้าต่างแดน 'ท่าเรือชินโจว' เดือนม.ค.-พ.ย. โตทะลุ 98.9%
Xinhua
23 ธันวาคม 2565 ( 12:04 )
36
การค้าต่างแดน 'ท่าเรือชินโจว' เดือนม.ค.-พ.ย. โตทะลุ 98.9%

หนานหนิง, 23 ธ.ค. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เปิดเผยว่าท่าเรือชินโจวรองรับสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านระเบียงการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) มูลค่ารวม 1 แสนล้านหยวน (ราว 5.01 แสนล้านบาท) ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 เมื่อเทียบปีต่อปี

 

ระเบียงการค้าทางบกและทางทะเลดังกล่าวเป็นเส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ที่ร่วมสร้างโดยมณฑลทางตะวันตกของจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) โดยมีท่าเรือชินโจวและท่าเรืออื่นๆ อีกหลายแห่งในกว่างซีทำหน้าที่เป็นประตูการค้าที่สำคัญศุลกากรฯ ระบุว่าน้ำมันดิบ ถั่วเหลือง แร่แมงกานีส ถ่านหิน และเยื่อกระดาษเป็นสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยาน กรดฟอสฟอริกสำหรับประกอบอาหาร และกระดาษแข็งสีขาวอนึ่ง ท่าเรือชินโจวทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหลักด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนและการค้าระหว่างจีนตะวันตกกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยปัจจุบันท่าเรือชินโจวเชื่อมโยง 12 ภูมิภาคระดับมณฑลทางตะวันตกของจีนและท่าเรือหลักในอาเซียน เข้ากับรถไฟขนส่งสินค้าและเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 40 เส้นทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง