รีเซต

ตำบลใน 'กว่างซี' ลุยงานสร้างถนน เอื้อชาวบ้านเดินทางสะดวก

ตำบลใน 'กว่างซี' ลุยงานสร้างถนน เอื้อชาวบ้านเดินทางสะดวก
Xinhua Thai
12 พฤษภาคม 2565 ( 16:18 )
31
ตำบลใน 'กว่างซี' ลุยงานสร้างถนน เอื้อชาวบ้านเดินทางสะดวก

หรงสุ่ย, 12 พ.ค. (ซินหัว) -- เหล่าช่างจีนลุยงานสร้างถนนในตำบลกานต้ง อำเภอปกครองตนเองหรงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งกำลังเดินหน้าก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงตำบลกับตัวอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งของชาวบ้านท้องถิ่นและส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง