กรมการแพทย์ เผยสถานการณ์เตียงโควิด-19 ในเขต กทม.น่าห่วง

กรมการแพทย์ เผยสถานการณ์เตียงโควิด-19 ในเขต กทม.น่าห่วง
TNN ช่อง16
22 มิถุนายน 2564 ( 14:28 )
20
กรมการแพทย์ เผยสถานการณ์เตียงโควิด-19 ในเขต กทม.น่าห่วง

วันนี้ (22 มิ.ย.64) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่มากกว่า 1,000 รายต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่ม "สีแดง" คือ กลุ่มที่มีอาการหนัก จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกลุ่มผู้ป่วย "สีเหลือง" ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลาง หรือมีปัจจัยเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ทำให้มีความต้องการเตียงในกลุ่มนี้สูงขึ้น

 

 

ข้อมูลจากวันที่ 21 มิถุนายน 2564 พบว่า ในขณะนี้จำนวนเตียงในสถานพยาบาลภาครัฐ "ผู้ป่วยโควิดสีแดง" มีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 409 ราย เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดงเพียงประมาณ 20 เตียง เท่านั้น ซึ่งต้องเก็บไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉิน หรือต้องรับการผ่าตัดหรือการช่วยเหลือเร่งด่วน

 

 

ขณะที่ "ผู้ป่วยโควิดสีเหลือง" มีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 3,937 ราย และเหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองอีกประมาณ 300 ราย เท่านั้น

 

 

 

จากสถานการณ์ที่จำนวนเตียงเหลือน้อยในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการประสานงานผ่านระบบจัดหาเตียง 1668 มีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องบริหารเตียงที่เหลืออยู่ก่อนจึงจะสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ ทำให้สถานการณ์เตียงโรคโควิด 19 ในเขตกทม. ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ขอยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง