รีเซต

กกต. ออกป้องโควิด ให้พนง.เวิร์กฟรอมโฮม 5-31 ม.ค. ชี้ละเมิดคำสั่งเจอโทษวินัย

กกต. ออกป้องโควิด ให้พนง.เวิร์กฟรอมโฮม 5-31 ม.ค. ชี้ละเมิดคำสั่งเจอโทษวินัย
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 15:43 )
39
กกต. ออกป้องโควิด ให้พนง.เวิร์กฟรอมโฮม 5-31 ม.ค. ชี้ละเมิดคำสั่งเจอโทษวินัย

วันที่ 4 มกราคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงาน กกต. กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานกกต.ว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯที่ประชุมเห็นควรออกกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยให้มีการปรับเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานกกต.เป็น 09.00 – 15.00 น. และให้แต่ละสำนักฯจัดพนักงานมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาสำนวนร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ขณะที่ พนักงานอีกส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ซึ่งก็จะไม่ให้แต่ละคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนานหลายวัน โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยจะต้องรายงานตัวผ่านทางแอปพลิเคชั่นที่สำนักงานกกต.เตรียมไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็จะต้องมีการติดตามดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเท่านั้น รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของศบค. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการไปในสถานที่แออัด หากพบว่าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ก็อาจมีโทษทางวินัยได้

 

นอกจากนี้ยังให้งดการประชุมสัมมนา ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด โดยเบื้องต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ รวมถึงสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดทุกแห่ง ซึ่งให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยพิจารณาตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง