NIA ผนึก 12 พันธมิตรเปิดรับสตาร์ทอัพ นำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรไทย

NIA ผนึก 12 พันธมิตรเปิดรับสตาร์ทอัพ นำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรไทย
77ข่าวเด็ด
9 มิถุนายน 2563 ( 03:31 )
26
NIA ผนึก 12 พันธมิตรเปิดรับสตาร์ทอัพ นำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรไทย

 

กรุงเทพฯ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผนึกองค์กรพันธมิตร ดำเนินโครงการ Inno4Farmers:The First AgTech Co-creation Program เปิดรับสตาร์ทอัพภาคเกษตรที่มีเทคโนโลยีดีพเทค ถึง 12 ก.ค นี้ หวังเชื่อมต่อความร่วมมือ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาและยกระดับภาคเกษตรไทย แข่งขันในเวทีโลกได้  

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หรือ NIA เปิดเผยว่า สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center, ABC center) จัดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเกษตรในแบบ Co-creation ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของไทย ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพได้ทำงานจริง ร่วมกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในภาคธุรกิจการเกษตร ที่จะมาร่วมเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ผ่านประสบการณ์และมุมมองการหาปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งร่วมสร้างสรรค์แนวทางการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีฟเทค ให้เกิดการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในแนวทางใหม่ ๆ รวมถึงการต่อยอดและเชื่อมต่อทางธุรกิจร่วมกันได้ต่อไป

 

โดยมีเป้าหมายมุ่งหวังการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ที่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 และ BCG model ของรัฐบาล อีกทั้งช่วยยกระดับภาคเกษตรไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้

 

ผอ. สนช. กล่าวต่อว่า การบ่มเพาะสตาร์ทอัพครั้งนี้ จะเน้นไปที่การเชื่อมต่อทางธุรกิจ ที่จะเกิดการร่วมมือกันทำงาน ระหว่างสตาร์ทอัพและองค์กรพันธมิตรชั้นนำในภาคเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ให้สตาร์ทอัพสายเกษตร ได้ลงมือทำงานจริงกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน องค์กรที่ร่วมโครงการ จะได้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดธุรกิจจริงๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มีพันธมิตรที่ร่วมโครงการ 12 บริษัท ที่ครอบคลุมด้านการเกษตรสำคัญของประเทศ ทั้งกลุ่มข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์ม ผลไม้ ข้าวโพด ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะปลูกผัก และกลุ่มเครื่องจักรทางการเกษตร

 

สำหรับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระยะเริ่มต้น ต้องมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเอง และเป็นเทคโนโลยีในเชิงลึก เช่น กลุ่ม Artificial Intelligent, Big data -IoT-Sensors, Drones, Robotics

 

ตลอดระยะเวลาโครงการ สตาร์ทอัพจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ และได้รับโจทย์ทางธุรกิจจริง ๆ โดยจะมีการให้ความรู้ทั้งทางด้านธุรกิจและต่อยอดทางด้านเทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีที่มีนั้นแข็งแกร่งขึ้น รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้คำแนะนำตลอดโครงการ เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด และสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง

 

“ถือเป็นโอกาสที่สตาร์ทอัพที่สนใจจะพัฒนานวัตกรรมเพื่อภาคเกษตรกรรมจะได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกัน องค์กรพันธมิตรที่ร่วมโครงการ จะได้นวัตกรรมไปแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ถือเป็นความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศของการขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศ” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

 

เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฎาคม 2563 สมัครร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://inno4farmers.nia.or.th หรือสแกน QR code

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : @Inno4FarmersbyABCCenter

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-372 9163 (มณฑา) อีเมล montha@nia.or.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง