วัดโคกมะตูม จัดตั้งศูนย์พักคอย สำหรับพระสงฆ์ และสามเณรติด โควิด-19

วัดโคกมะตูม จัดตั้งศูนย์พักคอย สำหรับพระสงฆ์ และสามเณรติด โควิด-19
ข่าวสด
2 กันยายน 2564 ( 01:03 )
11
วัดโคกมะตูม จัดตั้งศูนย์พักคอย สำหรับพระสงฆ์ และสามเณรติด โควิด-19

โควิด : วัดโคกมะตูม อ.หนองแค จัดตั้งศูนย์พักคอย สำหรับพระสงฆ์สามเณร ที่ได้รับการติดเชื้อ โควิด-19 แห่งแรกของจังหวัดสระบุรี

 

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอหนองแค เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด ท่านพระครูวิฑิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม และเจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ร่วมกันจัดทำศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์และสามเณร ได้ดำเนินการเป็นแห่งแรกแห่งแรกของจ.สระบุรี

 

 

โดยมีนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอหนองแค พร้อมนางสาว พัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองแค เข้าร่วมเปิดศูนย์และติดตามการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

การเปิดศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์สามเณรเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรที่ผู้ป่วยหรือติดเชื้อ โควิด-19 ได้ใช้สถานที่เฉพาะพระสงฆ์สามเณร ปัจจุบันใช้ร่วมกับฆราวาสจึงไม่สะดวกในการดูแล ทางคณะสงฆ์อำเภอหนองแค จึงได้หารือร่วมกับประชาชนในชุมชน ในการที่จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอย

 

 

เพื่อรองรับพระสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่อำเภอหนองแค และใกล้เคียง ที่เป็นผู้ป่วย โควิด-19 ประเมินแล้วว่าไม่สามารถกักตัวที่วัดหรือที่บ้านได้ ให้แยกมาพักในศูนย์แห่งนี้ เพื่อรอนำส่งต่อไปรักษาในสถานพยาบาลต่อไป

 

 

 

โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งศิษย์ยานุศิษย์ของท่านพระครูวิฑิตอรรถการ (หลวงพ่อชม) เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับบริจาคเตียงยิปซั่ม จำนวน 50 เตียง จากบริษัทคอนวูด จำกัด(สระบุรี) บริจาคทรัพย์ซื้อผ้าปูจำวัดพร้อมหมอน มุ้งคอบกันยุงเครื่องดักยุง

 

 

ด้านนายอำเภอหนองแคก็ได้ร่วมถวายเตียงพักคอยครบชุด สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ทั้งสิ้นจำนวน 50 เตียง ส่วนการขนย้ายอุปกรณ์เตียงในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารและจิตอาสาพระราชทานจาก กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เข้ามาดำเนินการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง