ปิดเมืองพัทยา! คุมเข้มหลังยอดป่วยพุ่ง

ปิดเมืองพัทยา! คุมเข้มหลังยอดป่วยพุ่ง
TNN ช่อง16
3 เมษายน 2563 ( 12:46 )
56
ปิดเมืองพัทยา! คุมเข้มหลังยอดป่วยพุ่ง

 

 

 

 

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี ได้เซ็นคำสั่งประกาศ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หลังพบว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมพุ่งสูงถึง 61 ราย และยังพบผู้ป่วยรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ เมืองพัทยา ถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อดังกล่าวจากชาวต่างชาติ จึงมีประกาศให้ปิดเมืองพัทยาชั่วคราว โดยให้ปิดช่องทางเข้าออก ให้มีด่านสกัดอย่างเข้มข้น และให้หน่วยงานความมั่นคงพิจารณาคัดกรองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ปิดชายหาดทั้งจังหวัด ไม่ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์แต่ยังเล่นน้ำได้

 

โดยให้อำเภอตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจราผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการในพื้นที่ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมอบหมายให้เมืองพัทยา และ อ.บางละมุง บูรณ าการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อคำสั่ง งดการให้บริการงานบางประเภทของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

นอกจากนั้น ยังคงให้ปิดสถานประกอบการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้สถานประกอบการกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ มิให้เดินทางออกนอกพื้นที่ จ.ชลบุรี

 

สถานประกอบการใดยังมีผู้เข้าพักใช้บริการอยู่ในปัจจุบันหรือมีความประสงค์ไม่ปิดการประกอบการ ให้แจ้งข้อมูลให้นายอำเภอท้องที่ทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ปิดชายหาดในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ปิดสถานีบริการน้ำมันตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันถัดไป 

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง