รีเซต

เจียงซีประกาศเตือนภัย 'น้ำท่วม' ระดับสูงสุด

เจียงซีประกาศเตือนภัย 'น้ำท่วม' ระดับสูงสุด
Xinhua
21 มิถุนายน 2565 ( 10:33 )
23
เจียงซีประกาศเตือนภัย 'น้ำท่วม' ระดับสูงสุด

หนานชาง, 20 มิ.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (20 มิ.ย.) มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสีแดง หลังจากสถานีอุทกวิทยาท้องถิ่นตรวจพบน้ำในแม่น้ำท้องถิ่นสูงถึงระดับเตือนภัย

 

ศูนย์เฝ้าระวังอุทกวิทยาเจียงซีระบุว่าฝนตกหนักในเจียงซีก่อให้เกิดน้ำท่วมครั้งแรกประจำปีนี้ในแม่น้ำชางเจียงและแม่น้ำซิวเหอในมณฑลศูนย์ฯ ประเมินว่าระดับน้ำจะยังคงเพิ่มสูงจากฝนตกหนักต่อไปอีก 4 วันข้างหน้าในทะเลสาบโผหยาง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน อีกทั้งอาจเกิดน้ำท่วมเนื่องจากน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงราว 0.4 เมตรเหนือระดับเตือนภัยอนึ่ง ระบบแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศของจีนแบ่งเป็น 4 ระดับ 4 สี โดยสีแดงหมายถึงมีความรุนแรงมากที่สุด ตามด้วยสีส้ม สีเหลือง และสีน้ำเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง