กกต.ประเดิม ประกาศรับรองนายกอบจ.12 จังหวัด - ส.อบจ.รวม 328 คน

กกต.ประเดิม ประกาศรับรองนายกอบจ.12 จังหวัด - ส.อบจ.รวม 328 คน
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 18:18 )
39
กกต.ประเดิม ประกาศรับรองนายกอบจ.12 จังหวัด - ส.อบจ.รวม 328 คน

กกต.ประเดิม ประกาศรับรองนายกอบจ.12 จังหวัด พร้อม ส.อบจ.รวม 328 คนแล้ว. ด้าน”อัครา พรหมเผ่า” น้องธรรมนัส  ฉลุยนั่งเก้าอี้นายกอบจ.พะเยา

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมกกต. ได้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ตามที่สำนักงานได้มีการเสนอ และได้มีมติให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต แล้วใน 12 จังหวัดประกอบด้วย  จ.ลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด รวม  24 คน จ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ  เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม  30คน จ.เพชรบุรี นายชัยยะ  อังกินันทน์  เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม  24 คน จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล  เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน
จ.ปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  เป็นนายกอบจ.พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน

 

จ.จันทบุรี  นายธนภณ กิจกาญจน์  เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งหมดรวม 30คน จ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 30 คน จ.พะเยา นายอัครา พรหมเผ่า  เป็นนายกอบจ.พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม  24 คนจ.สมุทรสงคราม  น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 24 คน จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 จ.หนองบัวลำภู  นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ. ที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดรวม 30 คน จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด เป็นนายกอบจ. พร้อมสมาชิกอบจ.ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 28คน โดยยกเว้นเขต2 อ.ศรีเทพ และเขต 3 อ.หนองไผ่

 

หลังจากนี้ประธานกกต. จะลงนามประกาศกกต.รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป ก่อนที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งไปยังผู้ได้รับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมกกต.วันที่ 5 มกราคม ทางสำนักงานกกต. จะมีการเสนอเรื่องร้องคัดค้าน และการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.ให้กกต.พิจารณาเพิ่มอีกประมาณ 10 กว่าจังหวัดด้วย

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง