สธ. ให้สถานบริการทุกแห่งเตรียมน้ำให้เพียงพอบริการประชาชน

สธ. ให้สถานบริการทุกแห่งเตรียมน้ำให้เพียงพอบริการประชาชน
มติชน
29 พฤษภาคม 2563 ( 12:11 )
47
สธ. ให้สถานบริการทุกแห่งเตรียมน้ำให้เพียงพอบริการประชาชน

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า นายอนุทิน ชาฐวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการสธ. มีความห่วงใยหลายพื้นที่ที่ยังประสบภัยแล้ง ได้ให้กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำรวจสถานบริการที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ และวางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ให้มีผลกระทบบริการประชาชน

 

เบื้องต้นได้รับรายงานว่า มีโรงพยาบาล(รพ.) 9 แห่งที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำประปาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งทุกแห่งได้วางแผนแก้ไขไว้แล้ว ได้แก่ รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วจำนวน 4 บ่อ และ รพ. ใน จ.ชัยภูมิ ได้แก่ รพ.ภักดีชุมพล รพ.กษตรสมบูรณ์ รพ.หนองบัวแดง รพ.ซับใหญ่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รพ.เทพสถิต รพ.คอนสาร และ รพ.บ้านแท่น ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิมให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

 

นพ.สุขุม กล่าวว่า สำหรับกรณีที่มีข่าว รพ.ผาขาว จ.เลย อาจจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอนั้น ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการ รพ.ผาขาว ว่า ขณะนี้ทาง รพ.ได้เตรียมการป้องกันการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีระบบประปาที่ผลิตจากบ่อบาดาลของ รพ.ซึ่งเป็นระบบหลัก จะผลิตและเก็บไว้ในถังพักน้ำขนาด 1,000 คิว เพียงพอสำหรับการใช้งานในแต่ละวัน หากเกิดการขาดแคลนน้ำจะมีระบบสำรอง ซึ่งเป็นประปาหมู่บ้านที่ทางเทศบาลตำบลโนนปอแดงได้เตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม รพ.ได้มีมาตรการประหยัดน้ำ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการช่วยกันใช้น้ำตามความจำเป็น และสำรวจซ่อมแซมระบบท่อประปา ห้องน้ำ ทั้งโรงพยาบาลและบ้านพักไม่ให้มีรอยรั่ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง