หอการค้าจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุ้มเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตโควิด-19

หอการค้าจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุ้มเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตโควิด-19
ข่าวสด
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:04 )
13
หอการค้าจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุ้มเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ดังนั้น หอการค้าไทยจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำ “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)” เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับความสำเร็จให้เกิดขึ้น โดยเชิญผู้ที่สนใจทั้งผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการ ในภาคการค้าและบริการเข้าร่วมโครงการฯ

 

โดยจัดให้มีผู้ให้บริการทางธุรกิจไปให้คำปรึกษายังสถานประกอบการ สำหรับการวางแผนการบริหาร การจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกันวางแผนการพัฒนาธุรกิจและกำหนดเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นด้วยกัน ทั้งนี้ โครงการยกระดับศักยภาพดังกล่าว จะมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้ผู้ประกอบการเลือกรับคำปรึกษา อาทิ การวางแผนการเงินและกฎหมายภาษี การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารต้นทุน การสร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดออนไลน์ เป็นต้น

 

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียง 155 ราย เท่านั้น ซึ่งได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaichamber.org หรือสอบถามได้ที่ คุณสิริภา ดอกเงิน ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน หอการค้าไทย โทร. 0-2018-6888 ต่อ 4360

ข่าวที่เกี่ยวข้อง