รีเซต

คาดมูลค่าความเสียหาย 'โครงสร้างพื้นฐาน' ในกาซา เฉียด 1.9 หมื่นล้านดอลล์

คาดมูลค่าความเสียหาย 'โครงสร้างพื้นฐาน' ในกาซา เฉียด 1.9 หมื่นล้านดอลล์
Xinhua
5 เมษายน 2567 ( 16:53 )
23
คาดมูลค่าความเสียหาย 'โครงสร้างพื้นฐาน' ในกาซา เฉียด 1.9 หมื่นล้านดอลล์

  (แฟ้มภาพซินหัว : สภาพความเสียหายในเมืองกาซา ซิตี วันที่ 1 เม.ย. 2024) วอชิงตัน, 5 เม.ย. (ซินหัว) -- รายงานฉบับใหม่จากธนาคารโลก และองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันอังคาร (2 เม.ย.) ประเมินว่ามูลค่าความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในกาซาอยู่ที่ราว 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7 แสนล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเขตเวสต์แบงก์และกาซารวมกันในปี 2022รายงานการประเมินความเสียหายเฉพาะกาล (Interim Damage Assessment) ฉบับนี้ ซึ่งจัดทำด้วยเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ใช้แหล่งรวบรวมข้อมูลจากระยะไกลมาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในภาคส่วนสำคัญระหว่างเดือนตุลาคม 2023 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2024ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ โดยภาคการเคหะหรือที่อยู่อาศัยครองสัดส่วนร้อยละ 72 ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น ประปา สุขภาพ และการศึกษา ครองสัดส่วนร้อยละ 19 ขณะสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมครองสัดส่วนร้อยละ 9รายงานเสริมว่าซากปรักหักพังและเศษหินเศษปูนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในกาซาอยู่ที่ราว 26 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลานานหลายปีในการกำจัดเศษซากเหล่านี้นอกจากนั้นประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งในกาซาใกล้เข้าสู่ทุพภิกขภัยหรือภาวะอดอยาก และประชากรทั้งหมดกำลังประสบกับความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการอย่างฉับพลัน ขณะเดียวกันประชาชนมากกว่าล้านคนไม่มีบ้านอยู่อาศัย และร้อยละ 75 ของประชากรต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง