เปิดไทม์ไลน์ ผู้คุมคุกนราธิวาส ติดโควิดคนแรก ก่อนลามติดจนท.-ผู้ต้องขัง กว่า 120 คน

เปิดไทม์ไลน์ ผู้คุมคุกนราธิวาส ติดโควิดคนแรก ก่อนลามติดจนท.-ผู้ต้องขัง กว่า 120 คน
มติชน
6 เมษายน 2564 ( 21:06 )
29
เปิดไทม์ไลน์ ผู้คุมคุกนราธิวาส ติดโควิดคนแรก ก่อนลามติดจนท.-ผู้ต้องขัง กว่า 120 คน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.นายวิเศษ สิรินทรโสภณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ EOC Covid-19 จังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รายแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ชายที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ อายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อย หอบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีน้ำมูก ในวันที่ 29 มีนาคม และในวันที่ 1 เมษายน

 

มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส จึงเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผลพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

Time Line ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส วันที่ 26-27 มีนาคม ไปทำกิจธุระที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสอบสวนโรคไปแล้ว และปฏิบัติการเพื่อป้องกันควบคุมโรคและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

 

กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จากการตรวจหาเชื้อผลพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 93 คน ไม่แสดงอาการ 91 คน อาการปานกลาง 1 คน  อาการรุนแรง 1 คน โดยกลุ่มไม่แสดงอาการทั้ง 91 คน ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส กลุ่มอาการปานกลางและรุนแรง เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

 กลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 96 คน พบติดเชื้อ 24 คนไม่มีอาการ 23 คน มีอาการเล็กน้อย 1คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 24 คน ซึ่งได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของทั้ง 24 คน และได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผู้เดินทางไปในจังหวัดนั้นแล้ว

 

ได้แก่ จังหวัดปัตตานี/สงขลา/สุราษฎร์ธานี/กรุงเทพมหานคร/และนครราชสีมา และกลุ่มเดินทางร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กลุ่มนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดนราธิวาสที่เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ ไปร่วมงาน 8 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อ พบติดเชื้อ 5 คน เป็นผู้ต้องขัง 4 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 คน ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง