เริ่มใช้บังคับ พรุ่งนี้ ! ประกาศข้อบังคับจราจร รอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์

เริ่มใช้บังคับ พรุ่งนี้ ! ประกาศข้อบังคับจราจร รอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์
มติชน
13 พฤษภาคม 2564 ( 22:17 )
86
เริ่มใช้บังคับ พรุ่งนี้ ! ประกาศข้อบังคับจราจร รอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ.2564 

 

 

โดยข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง