รีเซต

นทท.เยี่ยมชม 'แหล่งโบราณคดีโรมัน' ในจอร์แดน

นทท.เยี่ยมชม 'แหล่งโบราณคดีโรมัน' ในจอร์แดน
Xinhua Thai
24 พฤษภาคม 2565 ( 14:28 )
23
นทท.เยี่ยมชม 'แหล่งโบราณคดีโรมัน' ในจอร์แดน

เจราช (จอร์แดน), 24 พ.ค. (ซินหัว) -- บรรดานักท่องเที่ยวตบเท้าเยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทรงคุณค่าของแหล่งโบราณคดีโรมันในเมืองเจราชของจอร์แดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง