ทต.เวียง อ.เชียงของร่วมชาวชุมชนตอบโต้โควิด-19 ห่างไกลโรคร้าย

ทต.เวียง อ.เชียงของร่วมชาวชุมชนตอบโต้โควิด-19 ห่างไกลโรคร้าย
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 12:24 )
71
ทต.เวียง อ.เชียงของร่วมชาวชุมชนตอบโต้โควิด-19 ห่างไกลโรคร้าย

เชียงราย-นางสาวอรทัย ฮงประยูรนายกเทศมนตรี ทต.เวียง อ.เชียงของร่วมชาวชุมชนตอบโต้โควิด-19 ห่างไกลโรคร้ายที่ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ 

วันที่ 29 มี.ค.2563 ทต.เวียง อ.เชียงของร่วมชาวชุมชนตอบโต้โควิด-19 ห่างไกลโรคร้ายที่ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางสาวอรทัย ฮงประยูรนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่และจิตอาสาดำเนินการติดตั้งอ่างล้างมือฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ และศูนย์ตอบโต้สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ถือเป็นบางส่วนของมาตรการที่เป็นการคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ที่เทศบาลได้ดำเนินการควบคู่กับการวัดไข้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ หากพบผู้ที่มีไข้สูงทางชุดตอบโต้ไวรัสโควิด-19 ที่สวมชุดป้องกันโรคติดต่อจะเข้าประกบและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเชียงของ เพื่อตรวจหาเชื้อหากเข้าหลักเกณฑ์จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์เพื่อทำการรักษาต่อไป สำหรับศูนย์ตอบโต้สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้ไวรัสร้ายที่กำลังแพร่ระบาดทั้งยังคร่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกจำนวนมาก การทำงานของศูนย์ตอบโต้ไวรัสโควิด-19 มีแนวดำเนินการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เชิงรับด้วยการสร้างความตระหนักรับรู้ของพี่น้องประชาชนชาวชุมชนให้รู้เท่าทันไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลูกบ้าน วัด โรงเรียน ห้างร้าน บริษัท ร่วมกับชาวชุมชนชาวชาติพันธ์ม้งและคนเมือง(ชาวพื้นถิ่น)ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ชาวชุมชนซึ่งในขณะนี้สามารถตัดเย็บไปได้แล้ว 5,000 ชิ้นคาดว่าสัปดาห์หน้าจะครบตามจำนวน ส่วนเชิงรุกได้นำรถติดเครื่องขยายเสียงออกประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอื่นแก่ประชาชนพร้อมส่งหน่วยตอบโต้ไวรัสโควิด-19 ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามตลาดสด โรงเรียน อาคารเอนกประสงค์ของชุมชนต่างๆในตำบลเวียง พร้อมกันนั้นได้ทำ MOU กับเทศบาลใกล้เคียงในความร่วมมือในการต่อสู้โควิด-19 ด้วยกันด้วยการดำเนินฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามตลาดสด โรงเรียน อาคารเอนกประสงค์ของชุมชนต่างๆ ของเทศบาลใกล้เคียง อีกทั้งร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเชียงของในการเข้าไปดูแลแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่นและผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานที่ กทม., นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ด้วยการกักตัว 14 วัน หากพบว่ามีไข้ขึ้นสูง จะนำตัวเข้าสู่ขบวนการคัดกรองโรคและส่งตัวไปรักษา
น.ส.อรทัย นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงของ กล่าวว่า เทศบาลตำบลเวียง ได้ตั้งศูนย์ตอบโต้สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 แล้วหลังจากได้รับหนังสือสั่งการจากกระทรวงเราได้ทำงาน ขณะนี้งานเร่งด่วนคือการตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ทั้งนี้เรามีโรงงานตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า 3 โรงงาน ที่เปลี่ยนจากตัดเย็บผ้าปักชาวเขามาตัดเย็บหน้ากากอนามัยแทนซึ่งในเบื้องต้นจัดทำ 10,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนในตำบลได้ใช้ฟรี เชื่อว่ามาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุก นอกเหนือจากนโยบาลของรัฐบาลจะทำให้เราชนะไวรัสโควิด-19 ได้ในที่สุด นอกจากนี้ชุดต่อสู้โคโรน่ายังออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในวันและถ้ำของ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้อยซ้อ อ.เชียงของเพื่อถวายแด่พระอาจารย์เอกชัย สิริัญาโญ และเพื่อความสะอาดปราศจากไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ข่าวโดย :  น.ส.รมณ ภัทรทองศักดิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง