สนง.การค้าและศก.ไทยในไต้หวัน ส่ง 159 คนไทยกลับบ้าน

สนง.การค้าและศก.ไทยในไต้หวัน ส่ง 159 คนไทยกลับบ้าน
มติชน
30 มิถุนายน 2563 ( 15:21 )
15
สนง.การค้าและศก.ไทยในไต้หวัน ส่ง 159 คนไทยกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ไต้หวัน ได้ส่งคนไทยตกค้าง รวม 159 คนกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Air Asia FD9117 กำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 17:45 น. ในจำนวนผู้เดินทางกลับเร่งด่วนนี้ เป็นสตรีมีครรภ์ 1 คน ส่วนที่เหลือเป็นนักเรียน นักศึกษา และแรงงานที่หมดสัญญาจ้าง

 

 

เพื่อให้คนไทยได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยและอุ่นใจ สำนักงานการค้าฯ ได้จัดเตรียม หน้ากากอนามัย กระดาษเปียก อาหาร ของว่าง น้ำดื่ม ให้คนไทยที่เดินทาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง