รีเซต

เลย แล้งหนัก บ้านไฮตากภูเรือ ขาดน้ำกิน ขนกว่า 2 กิโลเมตร

เลย แล้งหนัก บ้านไฮตากภูเรือ ขาดน้ำกิน ขนกว่า 2 กิโลเมตร
77ข่าวเด็ด
16 กรกฎาคม 2563 ( 03:14 )
133
เลย แล้งหนัก บ้านไฮตากภูเรือ ขาดน้ำกิน ขนกว่า 2 กิโลเมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในหมู่บ้านห่างไกลจากเขตเมืองเป็นหมู่บ้านในภูเขาหลังภูเรือ ใช้น้ำประปาน้ำกินน้ำใช้จากน้ำ ภูเขาที่ออกจากถ้ำ ในเขตอุทยานภูเรือ ช่วงนี้ มีฝนตกแต่ไม่มีน้ำไหลเลย น้ำไหลน้อยมากชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนต้องขนน้ำกว่า 2 กิโลเมตร ไปกินไปใช้

นายจันทรักษ์ อาจสมบาล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย กล่าวว่า ขณะนี้มันเป็นความลำบากมากของหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ ลาดเอียง น้ำบาดาลที่ทางการมาเจอไว้ไม่ทั่ว ถึง ใช้ได้เฉพาะครึ่งหมู่บ้าน ส่วนประปาภูเขาน้ำไหลน้อย ไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านบางส่วนต้องขนน้ำไปใช้กันเอง จากหมู่บ้านไปถึงแหล่งน้ำระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพราะปีนี้ฝนน้อย แล้งมากบางวันในหมู่บ้านก็ขาดน้ำกันทั้งหมู่บ้าน ต้องรอน้ำอีกวัน จึงนำน้ำ ที่จากบาดาลและนำไหลจากภูเขา จะมาเติมเต็ม ช่วงนี้ไม่พอใช้จริงๆ เพราะจำนวนประชากรในหมู่บ้านถึง 100 หลังคาเรือนหรือ 300-400 คน หมู่บ้านนี้อยู่บนภูเขาลาดชัน ไม่มีอ่างขนาดใหญ่กักเก็บน้ำไว้สำรองหรือช่วงฤดูแล้ง หรือฤดูฝนเพื่อไว้ใช้ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยเหลือด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง