รีเซต

ภูเก็ต โควิดพุ่ง เตรียมสถานที่รองรับ 66 แห่ง สั่งรร.สอนออนไลน์ 4-14 ม.ค.

ภูเก็ต โควิดพุ่ง เตรียมสถานที่รองรับ 66 แห่ง สั่งรร.สอนออนไลน์ 4-14 ม.ค.
มติชน
4 มกราคม 2565 ( 08:05 )
25
ภูเก็ต โควิดพุ่ง เตรียมสถานที่รองรับ 66 แห่ง สั่งรร.สอนออนไลน์ 4-14 ม.ค.

โควิดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ 66 แห่ง สั่งให้โรงเรียนสอนออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 65 

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดภูเก็ตว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการกำหนดแผนจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงรักษาและสถานที่ทำการรักษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

 

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา การรับรอง Hotel Isolation จำนวน 66 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ รองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว และ ที่ประชุม มีมติ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน แบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบ ONLINE ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 จะต้องดำเนินการให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจหาเชื้อแบบ ATK 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ปกครองนำนักเรียนกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ จึงต้องมีการป้องกันโดยจะมีการดูว่าหลังจากกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดเหล่านั้นจะไม่มีการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในจังหวัดภูเก็ต

 

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต
ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565
(ระลอกเมษายน) เวลา 20.00น
ยอดเดิมยกมา(ในจังหวัด) 19,292 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย
ผู้ติดเชื้อรับกลับมา 0 ราย
ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ต่างประเทศ 0 ราย
ผู้ติดเชื้อ ต่างประเทศ 0ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox 21 ราย
ผู้ติดเชื้อT&G 14 ราย
ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 0 ราย
ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน 90 ราย
ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ต่างจังหวัด 0 ราย
เสียชีวิต 0 ราย

 

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20,214 ราย แบ่งเป็น
ติดเชื้อภายในจังหวัด19,441 ราย
ติดเชื้อโครงการฯกลับ 42 ราย
ผู้ติดเชื้อรับจาก ต่างจังหวัด 22 ราย
ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ต่างประเทศ 19 ราย
ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 20 ราย
ผู้ติดเชื้อ Sandbox 440 ราย
ผู้ติดเชื้อT&G 269 ราย

 

สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่าย
จำหน่ายทั้งหมด 19,431 ราย
ครบ 14 วัน 19,282 ราย
Lab Error 2 ราย
ส่งต่อ ต่างจังหวัด 4 ราย
เสียชีวิต(สะสม) 143 ราย
คงพยาบาล 784 ราย

 

ผลตรวจ ATK
-อ.เมือง 56 ราย พบ 11 ราย
-อ.กะทู้ – ราย พบ – ราย
-อ.ถลาง – ราย พบ – ราย
-บนเรือ – ราย พบ – ราย
CC = 36 ราย

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง