รีเซต

ขนส่งยัน! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพฯ DLT Smart Queue วันที่ 4 และ 7 ก.ย. ยังมีสิทธิใช้บริการวันอื่นแทนได้

ขนส่งยัน! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพฯ DLT Smart Queue วันที่ 4 และ 7 ก.ย. ยังมีสิทธิใช้บริการวันอื่นแทนได้
ข่าวสด
21 สิงหาคม 2563 ( 18:34 )
89
ขนส่งยัน! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพฯ DLT Smart Queue วันที่ 4 และ 7 ก.ย. ยังมีสิทธิใช้บริการวันอื่นแทนได้

 

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ยังได้รับสิทธิเข้ารับบริการทุกวันทำการอื่นๆ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิว

ขนส่งยันใช้สิทธิวันอื่นได้ - นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ย. 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กรมการขนส่งทางบกจึงไม่มีการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถ

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 2563 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2563 ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทุกราย โดยสามารถติดต่อเข้ารับบริการ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ ทุกวันและเวลาทำการ ทั้งยังได้รับสิทธิในการรับเข้ารับบริการก่อนเป็นลำดับแรกเมื่อมาติดต่อ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิวจากแอพพลิเคชันที่ตรงกับวันหยุดดังกล่าวและหลักฐานประกอบการดำเนินการ

 

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งบางแห่งอาจมีการบริหารจัดการให้บริการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งที่ได้จองคิวไว้โดยตรง หรือดำเนินการตามประกาศของสำนักงานขนส่งหรือตามที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ โดยยืนยันว่าผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จะได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทุกราย

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ขอให้เจ้าของรถวางแผนการดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า ซึ่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 90 วัน โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงบริการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งยังมีบริการชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือผ่านแอพพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” ซึ่งสามารถเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือรับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม