ไทยอันดับ 2 อาเซียน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว 44 ล้านโดส

ไทยอันดับ 2 อาเซียน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว 44 ล้านโดส
TNN ช่อง16
21 กันยายน 2564 ( 14:35 )
14
ไทยอันดับ 2 อาเซียน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว 44 ล้านโดส

วันนี้ (21 ก.ย.64) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,953 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 386 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 181 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้าน อาเซียน ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 331.93 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค 77.7% ของประชากร ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 124.88 ล้านโดส 


สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 44,742,049 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.17% แบ่งเป็น เข็มแรก 29,002,572 โดส (43.8% ของประชากร) เข็มสอง 15,118,015 โดส (22.8% ของประชากร) เข็มสาม 621,462 โดส (0.9% ของประชากร)

การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข

เข็มที่ 1 124.3%  

เข็มที่ 2 116.3% 

เข็มที่ 3 87.3%

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

เข็มที่ 1 59.8%

เข็มที่ 2 45.5% 

เข็มที่ 3 0%

อสม.

เข็มที่ 1 70.3% 

เข็มที่ 2 49.5% 

เข็มที่ 3 0%

ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

เข็มที่ 1 53.6%

เข็มที่ 2 25.7% 

เข็มที่ 3 0%

ประชาชนทั่วไป

เข็มที่ 1 58.9% 

เข็มที่ 2 29.3% 

เข็มที่ 3 0%


ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว 10 ประเทศ รวมจำนวน 331,936,571 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 124,882,412 โดส (28.9%* ของประชากร) 

2. ไทย จำนวน 44,742,049 โดส (43.8%* ของประชากร) 

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 41,414,015 โดส (20.6%* ของประชากร) 

4. มาเลเซีย จำนวน 40,375,056 โดส (67.3%* ของประชากร) 

5. เวียดนาม จำนวน 34,095,243 โดส (28.3%* ของประชากร) 

6. กัมพูชา จำนวน 23,184,657 โดส (71.3%* ของประชากร) 

7. สิงคโปร์ จำนวน 9,127,262 โดส (77.7%* ของประชากร) 

8. พม่า จำนวน 9,001,616 โดส (10.1%* ของประชากร) 

9. ลาว จำนวน 4,708,909 โดส (38%* ของประชากร)  

10. บรูไน จำนวน 405,352 โดส (56.1%* ของประชากร)  

ข้อมูลและภาพจาก กระทรวงการอุดมศึกษาฯ


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง