พณ.ปรับใหม่ ระเบียบนำเข้าเกลือเริ่ม4ก.ย. แนะผู้ประกอบการเตรียมพร้อม

พณ.ปรับใหม่ ระเบียบนำเข้าเกลือเริ่ม4ก.ย. แนะผู้ประกอบการเตรียมพร้อม
มติชน
12 กรกฎาคม 2564 ( 11:21 )
12
พณ.ปรับใหม่ ระเบียบนำเข้าเกลือเริ่ม4ก.ย. แนะผู้ประกอบการเตรียมพร้อม

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญคือ 1. ก่อนนำเข้า: ผู้นำเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือต่อกรมการค้าต่างประเทศ (https://bit.ly/3qnGe2c) 2. ขณะนำเข้า: ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานอนุญาตให้ส่งออกที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า 3. หลังนำเข้า: ต้องรายงานการนำเข้า การครอบครอง และวัตถุประสงค์การใช้ต่อกรมการค้าต่างประเทศทุกเดือนด้วย (https://e-report.dft.go.th) และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4 กันยายน 2564

 

 

 

นายกีรติ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบการนำเข้า เพื่อให้ทราบว่าเกลือที่นำเข้ามาใครเป็นผู้นำเข้าและมีวัตถุประสงค์ไปใช้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรืออุตสาหกรรม เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือ การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ ดังนั้น ช่วงนี้ถึง 3 กันยายน 2564 ผู้นำเข้าที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวผู้นำเข้าส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้มาติดต่อ ทำบัตรประจำตัวฯ กับกรมการค้าต่างประเทศไว้ก่อน และเมื่อประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มีผลใช้บังคับ 4 กันยายนนี้ กรมจะเปิดระบบให้ผู้นำเข้าขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือตามข้อ 1 ต่อไป นอกจากนี้ กรมอยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการตามข้อ 3 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง