ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีการสมัครและการคัดเลือก “กสทช.”ชุดใหม่

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีการสมัครและการคัดเลือก “กสทช.”ชุดใหม่
มติชน
15 พฤษภาคม 2564 ( 10:00 )
26
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีการสมัครและการคัดเลือก “กสทช.”ชุดใหม่
 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบีบบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)​ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครและการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้