รีเซต

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งปิด 34 รายการ ตั้งด่านตรวจคัดกรอง 2 จุดที่ศรีเทพ-หล่มสัก

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งปิด 34 รายการ ตั้งด่านตรวจคัดกรอง 2 จุดที่ศรีเทพ-หล่มสัก
มติชน
26 มีนาคม 2563 ( 09:40 )
124
ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์สั่งปิด 34 รายการ ตั้งด่านตรวจคัดกรอง 2 จุดที่ศรีเทพ-หล่มสัก

วันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 738/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำสั่งฉบับนี้นายสืบศักดิ์อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 22,35 ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ได้มีการสั่งยกเลิกคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 696/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และให้คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมถึงวันที่ 12 เมษายน โดยมีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 34 รายการ

ซึ่งในจำนวนนี้นอกจากมีรายการเดิมที่ยังคงไว้แล้ว ยังมีการเพิ่มเติมรายการให้สั่งปิด อาทิ ร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารให้เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น.ถึง 24.00 น.และให้จำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น รวมทั้งจัดให้ผู้ซื้ออยู่ห่างกัน 1 เมตร นอกจากนี้ยังให้ห้างสรรพสินค้าเปิดจำหน่ายเฉพาะซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ร้านอาหารให้ขายอาหารนำกลับไปบริโภคที่อื่น ให้ปิดสนามกอล์ฟ ร้านเสริมสวย ลานกิจกรรมการออกกำลังกาย บ่อตกปลา-ตกกุ้ง ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง สวนสนุกหรือตู้เกม ตลาดนัดค้าสัตว์(โค-กระบือ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนผู้อายุ โต๊ะสนุกเกอร์-บิลเลียด โรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักชั่วคราว รายวันหรือรายชั่วโมง ฯลฯ

ข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯยังมีประกาศ ฉบับที่ 5 ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา อาทิ การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก,ใบแทน,ให้,จำนอง) ใช้สิทธิการออกโฉนดที่ดิน, การคัดค้านสอบแนวเขต แบ่งแยก ออกโฉนดที่ดิน, การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด การอายัดที่ดิน, จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจกลบเลี่ยงได้ และให้สำนักบังคับคดีจังหวัดฯและสาขา งดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และให้ยกเลิกจุดคัดกรองในพื้นที่เส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัด 7 จุด ตามประกาศฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตามหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ได้มีโทรสารแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่งและข้อกำหนด และยังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองผู้เดินทางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อติดต่อโรค ส่งผลให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีการออกประกาศเพิ่มเติม โดยให้ตั้งด่านและจุดตรวจรวม 2 แห่ง ได้แก่ บนถนนทางหลวงหมายเลข 21 ที่ อ.ศรีเทพ และบนถนนทางหลวงหมายเลข 12 ที่ อ.หล่มสัก ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 26 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง