รีเซต

ผบ.ทร.มอบผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

ผบ.ทร.มอบผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
มติชน
22 ธันวาคม 2564 ( 18:40 )
117
ผบ.ทร.มอบผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

ข่าววันนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ มีกำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ระหว่าง 22 – 23 ธันวาคม 2564 โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.45 น.) ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ได้เดินทางไปยัง วัดเกษมสุข บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของ สถานีเรือมุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ซึ่งในวันนี้ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลพื้นฐานและบริการตัดผม ให้กับประชาชนบ้านกุดโง้งใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงให้การต้อนรับ และในวันพรุ่งนี้ (23 ธันวาคม 2564)เวลา 14.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มีกำหนดเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวในกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ บ้านหัวโพน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมนำผ้าห่มกันหนาวมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ ได้นำผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จำนวน 7,500 ผืน และถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่ พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณตามแนวชายแดน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัย ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและยังขาดแคลน เครื่องให้ความอบอุ่นที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครอง การรักษาความมั่นคง และ การป้องกันประเทศ ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงแล้วยังมีภารกิจที่สำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการตามริมฝั่งแม่น้ำโขงครอบคลุม 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี เป็นระยะทางทั้งสิ้น 928 กิโลเมตร และแบ่งความรับผิดชอบเป็น นรข.เขต 4 เขต ดังนี้ 1. นรข.เขตเชียงราย 2. นรข.เขตหนองคาย 3. นรข.เขตนครพนม 4. นรข.เขตอุบลราชธานี มีสถานีเรือทั้งสิ้น 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ โดยในส่วนของ นรข.เขตนครพนม มีสถานีเรือ 4 แห่ง คือ สถานีเรือบ้านแพง สถานีเรือนครพนม สถานีเรือธาตุพนม และ สถานีเรือมุกดาหาร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง