พณ.ส่งไม้บริหารหน้ากากอนามัยให้ "สธ.ร่วมกับ มท." มอบผู้ว่าฯกระจายทุกจังหวัด

พณ.ส่งไม้บริหารหน้ากากอนามัยให้ "สธ.ร่วมกับ มท." มอบผู้ว่าฯกระจายทุกจังหวัด
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 16:26 )
36
พณ.ส่งไม้บริหารหน้ากากอนามัยให้ "สธ.ร่วมกับ มท." มอบผู้ว่าฯกระจายทุกจังหวัด

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวสำหรับหน้ากาก N 95 กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดหาทั้งหมด เพราะถือว่าเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักตั้งแต่เริ่มต้น
และภายหลังจากทีมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์จะเป็นผู้ที่ดำเนินการรับผิดชอบ
ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยในภาพรวม มี 3 ประเภท ประเภทที่ 1.หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ คือ หน้ากากสีเขียวหรือสีฟ้าที่มีไส้กรองอยู่ตรงกลางที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในตลาดปัจจุบัน 2. หน้ากากทางเลือกมีหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่มีเส้นผ่าต้องกลาง มีปุ่ม หรือจุดต่างๆมีสีสันต่างๆ ซึ่งผลิตในประเทศบางส่วนและนำเข้ามาบางส่วน 3.หน้ากากผ้า ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ ประชาชนทั่วไปได้ใช้หน้ากากผ้าเป็นหลัก เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การรับรองแล้วว่าสามารถนำมาใช้ป้องกันโควิดได้ในระดับหนึ่ง จะได้ไม่ไปเบียดใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

“เบื้องต้นกำลังการผลิตทั้งประเทศล้านกว่าชิ้นต่อวัน ขณะนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2.2 – 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน แต่ยังไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะหน้ากากอนามัยชนิดนี้ใช้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งทันทีทำให้ 2.3 ล้านชิ้นนี้ ต้องใช้แล้วทิ้ง ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ซึ่งในหนึ่งวัน 2.3 ล้านชิ้น สามารถสนองความต้องการได้แค่ 2 ล้านคนโดยประมาณ แต่คนไทยมี 60 กว่าล้านคน จะมีคนผิดหวัง 60 ล้านคนทุกวัน ที่ไม่สามารถที่จะได้หน้ากากชนิดนี้มาใช้ จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าทำไมถึงขาดแคลน ” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า กำลังการผลิตในประเทศมีตัวเลขเท่านี้ เป็นข้อจำกัด ในการบริหารจัดการในลักษณะไหนก็ตาม แต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริหารจัดการโดยให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้บริหารจัดการโดยจำนวน 2 ล้านกว่าชิ้น นั้น จัดให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเป็นอันดับแรกก่อน เพราะถือว่ามีความจำเป็นต้องใช้ สามารถจัดได้วันละ 1.2 – 1.3 ล้านชิ้นที่เหลือกรมการค้าภายในจะกระจายไปยังทั่วประเทศในร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ

“แต่ตั้งแต่วันนี้ ได้เปลี่ยนระบบใหม่ คือให้กับกระทรวงสาธารณสุขจัดการให้กับโรงพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่อีกส่วนที่กรมการค้าภายในบริหารจัดการไปยังร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อนั้น เปลี่ยนไปให้มหาดไทยเป็นผู้บริหาร เนื่องจากว่าปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการ แก้ปัญหาโควิด-19ในระดับจังหวัด จึงควรมีหน้ากากอนามัยไปบริหารจัดการด้วย ”

นายจุรินทร์ กล่าวว่า จากนี้ไปหน้ากากอนามัยก้อนที่สองที่จากกระทรวงพาณิชย์จะส่งให้กระทรวงมหาดไทยกระจายไปยังทุกจังหวัดโดยตรงเพื่อให้ผู้ว่าฯในพื้นที่สามารถใช้ดุลพินิจได้ว่าจะกระจายไปให้กลุ่มเสี่ยงที่ไหนอย่างไรบ้าง และจะเหลือให้จำหน่ายในร้านไหนอย่างไรบ้าง ตามความเหมาะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป ภายใต้ข้อจำกัดกำลังการผลิต 2.2 – 2.3 ล้านชิ้นโดยประมาณเช่นเดิม” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประเด็นเรื่องหน้ากากอนามัยที่กระทรวงพาณิชย์เคยบอกว่าก่อนรับผิดชอบดูแลมีหน้ากากอนามัยอยู่ 200,000,000 ชิ้นนั้น และมีคำถามว่า 200,000,000 ชิ้นที่วันนั้นหายไปไหน ขอเรียนให้ทราบว่าที่เคยให้ข้อมูลมานั้นหมายถึงมีวัตถุดิบ ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในและปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เคยชี้แจงไปแล้วว่าหมายถึงวัตถุดิบที่สามารถทำการผลิตหน้ากากอนามัยได้ประมาณ 200,000,000 ชิ้น ซึ่งไม่ได้แปลว่ามีหน้ากากอนามัยกองอยู่ 200,000,000 ชิ้นแล้วหายไป ไม่ใช่อย่างนั้น แต่หมายถึงมีวัตถุดิบที่จะผลิตได้และเมื่อผลิตแล้วจะออกไปเข้าสู่ระบบตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง