รีเซต

ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นว่าควร 'เพิ่มผู้รับสิทธิ' เยียวยา 5 พัน มากกว่าขยายเวลา 6 เดือน

ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นว่าควร 'เพิ่มผู้รับสิทธิ' เยียวยา 5 พัน มากกว่าขยายเวลา 6 เดือน
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 22:18 )
432
12
ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นว่าควร 'เพิ่มผู้รับสิทธิ' เยียวยา 5 พัน มากกว่าขยายเวลา 6 เดือน

ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นว่าควร ‘เพิ่มผู้รับสิทธิ’ เยียวยา 5 พัน มากกว่าขยายเวลา 6 เดือน

จากกรณีครม.มีมติให้ขยายเวลาในการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับผู้รับสิทธิจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน เป็นผู้ได้ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด แต่มีหลายความคิดเห็นเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนคนได้รับสิทธิ.มากกว่าการขยายระยะเวลาเป็น 6 เดือน

มติชนออนไลน์ ขอสอบถามความเห็นว่าท่านคิดว่า รัฐควรขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาหรือเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ เพราะเหตุใด

0..เพิ่มจำนวนผู้รับสิทธิ
0..ขยายเวลาเป็น 6 เดือน

ผลสำรวจผ่านช่องทางเฟซบุ๊กที่มีผู้ร่วมโหวต 6.9 พันราย พบว่าร้อยละ 94 เห็นว่าควรเพิ่มจำนวนผู้รับสิทธิ และร้อยละ 6 เห็นว่าควรจะขยายเวลาเป็น 6 เดือน

ส่วนช่องทางทวิตเตอร์ มติชนที่มีผู้เข้าร่วมโหวต 1, 159 ครั้งพบว่า ร้อยละ 95.3 เห็นว่าควรเพิ่มผู้รับสิทธิ และร้อยละ 4 เห็นว่าควรขยายเวลาเป็น 6 เดือน

 

ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยากให้เพิ่มจำนวนู้ได้รับสิทธิเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นอกจากนี้้ยังมีอีกหลายความคิกเห็นที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 

">  อ่านความคิดเห็นทั้งหมดได้ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง