ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

กรุงไทยแจ้งตลท.ตั้ง "กฤษฎา" นั่งประธานบอร์ดแทนประสงค์

กรุงไทยแจ้งตลท.ตั้ง "กฤษฎา" นั่งประธานบอร์ดแทนประสงค์
มติชน
29 ตุลาคม 2563 ( 10:54 )
43
กรุงไทยแจ้งตลท.ตั้ง "กฤษฎา" นั่งประธานบอร์ดแทนประสงค์

คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย แต่งตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นั่งตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร มีผล 28 ตุลาคม เป็นต้นไป 

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารกรุงไทย ได้ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 21/2563 (1046) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติ ดังนี้

 

1. เปลี่ยนแปลงกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายผยง ศรีวณิช กรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจโดยลำพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563

 

ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัท มหาชน จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

 

2. แต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28
ตุลาคม 2563

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา ปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดธนาคารกรุงไทย ต่อจากนายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลังที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง