รีเซต

นครพนม จัดเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก ประกวดเมนูเด็ด ปีนี้ราคากิโลละ 1,000 บาท

นครพนม จัดเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก ประกวดเมนูเด็ด ปีนี้ราคากิโลละ 1,000 บาท
มติชน
21 ตุลาคม 2565 ( 18:48 )
14
นครพนม จัดเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก ประกวดเมนูเด็ด ปีนี้ราคากิโลละ 1,000 บาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ของดีอำเภอปลาปาก และงานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก ประจำปี 2565 ตามโครงการ Plapak SEDZ City หรือ “รักษ์ปลาปาก จากโคก หนอง นา สู่เขตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอปลาปาก นำประธาน

 

พร้อมด้วย นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และแขกผู้มีเกียรติ เดินชมซุ้มนิทรรศการ และชิมเมนูต่อหัวเสือหลากหลายเมนู เช่น หมกต่อ คั่วต่อ แกงอ่อมต่อ ของแต่ละตำบลที่จัดเตรียมไว้ให้ได้รับประทานกับผักสดอินทรีย์ปลอดสาร ที่ชาวบ้านปลูกเองเป็นเครื่องเคียง ปีนี้จัดงานเป็นครั้งที่ 10 เดิมทีทุกปีกำหนดจัดงาน 3 วัน 3 คืน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้จึงจัดเพียง 1 วันเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ของดีอำเภอปลาปาก และงานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก ประจำปี 2565 ยังมีการประกวดอาหารพื้นบ้านที่ทำมาจากต่อหัวเสือ/การประกวด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์สุดยอดของที่ระลึกของอำเภอปลาปาก และการประกวดรังต่อ

 

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง อำเภอปลาปาก, อบต.ปลาปาก และชาวบ้านปลาปาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมรายได้ชุมชน สืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ ซึ่งชาวบ้านยึดเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง