คลัสเตอร์ นาเหมา แม่จัน ติดเชื้อลามแล้ว เกือบ 100 คน

คลัสเตอร์ นาเหมา แม่จัน ติดเชื้อลามแล้ว เกือบ 100 คน
มติชน
7 สิงหาคม 2564 ( 16:33 )
15
คลัสเตอร์ นาเหมา แม่จัน ติดเชื้อลามแล้ว เกือบ 100 คน

ข่าววันนี้ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวงรายงานว่าจากกรณีเกิดคลัสเตอร์โควิด-19 พื้นที่หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ 11 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่านั้น ล่าสุด ศปก.อ.แม่จัน ได้มีหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ปิดหมู่บ้านโดยห้ามเข้าและออกยกเว้นได้รับอนุญาติตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.เป็นต้นไป เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาด ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อในประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ล่าสุดจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวน 160 คน พบผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งหมดแล้วจำนวน 64 คน หลังจากเมื่อที่ 4 ส.ค.พบผู้ติดเชื้อรายแรก 1 คนและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง 40 คน พบผู้ติดเชื้อ 7 คน และวันที่ 5 ส.ค.ตรวจกลุ่มเสี่ยง 98 คน พบผู้ติดเชื้อ 31 คน โดยพบว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำหมู่บ้านที่ทำหน้าที่เฝ้าทางเข้าออก ได้ติดเชื้อด้วย 2 คนด้วย ทั้งนี้ประชากรในหมู่บ้านมีจำนวน 659 คน และพบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงรวม 298 คน

 

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย มอบหมายนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และหัวหน้าคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 จ.เชียงราย นายวรยุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.แม่จัน จ.เชียงราย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยับยั้งการระบาดโดยนำฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศรีค้ำ จัดชุดปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่คัดแยกหรือ CI (Community Isolation) หลังจากนำผู้ป่วยที่มีอาการส่งโรงพยาบาลไปแล้ว 12 คน

 

ส่วนทางเข้าหมู่บ้านมีการตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อนำอาหารและน้ำดื่มที่ทางอำเภอและ อบต.ศรีค้ำ จะนำไปช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงที่ยังออกไปทำงานตามปกติไม่ได้ ซึ่งพบว่ายังมีประชาชนทั่วไปและหน่วยงานองค์กรต่างๆ นำอาหารไปร่วมบริจาคด้วย สำหรับคลัสเตอร์นี้เริ่มต้นจากการที่มีกลุ่มชาวบ้านที่ออกไปรับจ้างดำนาแบบเหมาจ่ายเป็นท้องที่หรือรับจ้างปลูกนาเหมา ทำให้เดินทางใกล้ชิดในรถยนต์คันเดียวกัน รับประทานอาหาร่วมกันจนทำให้มีการติดเชื้อเปนคลัสเตอร์ดังกล่าว

 

ส่วนสถานการณ์ทั้ง จ.เชียงราย พบว่านอกจากจะมีคลัสเตอร์ใหญ่ที่หมู่บ้านรุ่งเจริญยังมีคลัสเตอร์ อ.เวียงแก่น ที่มีหญิงตั้งครรภ์อายุ 31 ปีพบเชื้อเป็นรายแรกเมื่อช่วงต้นเดือน ส.ค.และปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อรวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดรวมกันกว่า 41 รายแล้ว ขณะที่พื้นที่อื่นๆ เช่น อ.แม่สรวย อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สาย ฯลฯ พบผู้ป่วยประปราบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง