โควิดสงขลาพุ่งน่าห่วง พบรายใหม่ 444 คน 5 จังหวัดชายแดนใต้สาหัส

โควิดสงขลาพุ่งน่าห่วง พบรายใหม่ 444 คน 5 จังหวัดชายแดนใต้สาหัส
มติชน
8 ตุลาคม 2564 ( 11:41 )
12
โควิดสงขลาพุ่งน่าห่วง พบรายใหม่ 444 คน 5 จังหวัดชายแดนใต้สาหัส

โควิดชายแดนใต้สาหัส รายใหม่ 2,365 คน สงขลา 444 คน ‘เผย’ เชื้อกระจายลงครอบครัวขอรับวัคซีนเพิ่มและรวดเร็ว

 

 

วันที่ 8 ต.ค. รายงานข่าวจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลาว่า จ.สงขลาพบผู้ป่วยโควิดจากการตรวจคัดกรองในชุมชนและครอบครัวเพิ่ม 444 คน ยอดป่วยสะสม 34,923 คน เสียชีวิต 2 คน เสียชีวิตสะสม 160 คน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 6,300 กว่าคน หายป่วยกลับบ้านแล้ว 28,100 กว่าคน

 

 

รายงานข่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นอันดับหนึ่ง รองลงมาอยู่ในกลุ่มเดิมเช่นกลุ่มรอการสอบสวนโรค กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในโรงงาน ร้านค้า บริษัทและในชุมชนและนอกจากนั้นกลุ่มที่เดิทางจากต่างจังหวัด

 

 

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลาเปิดเผยว่าช่วงนี้สถิติผู้ป่วย จ.สงขลาเพิ่มขึ้น มาจากเชื้อได้แพร่กระจายลงสู่ครอบครัวกวางขึ้นและมีการคัดกรองเข้มขึ้น เพื่อหาผู้ติดเชื้อเข้าสูการบำบัดรักษา มาตรการส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องไม่ตก และไม่กระทบต่อเตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพราะผู้ป่วยที่พบในช่วงนี้เป็นกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ แต่ต้องป้องกันอย่างให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น

 

 

รายงานข่าวจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าวันี้พื้นที่ 5 จังงหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ป่วย 2,360 คน จ.ยะลา 776 คน รองลงมา จ.นราธิวาส 592 คน จ.ปัตตานี 503 คน จ.สงขลา 444 คนและ จ.สตูล 50 คน นายกรัฐมนตรีให้นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาใน 1 เดือน ซึ่งมีหลายแนวและทางหนึ่งคือการเพิ่มวัคซีนลงในพื้นที่เพิ่มขึ้นและรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง