รีเซต

เปิดตัวทางการ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” เป้า 3 เดือนแรกคลอด เอ็นที โมบาย แพ็กเกจมือถือราคาถูก

เปิดตัวทางการ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” เป้า 3 เดือนแรกคลอด เอ็นที โมบาย แพ็กเกจมือถือราคาถูก
ข่าวสด
7 มกราคม 2564 ( 16:35 )
107
เปิดตัวทางการ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” เป้า 3 เดือนแรกคลอด เอ็นที โมบาย แพ็กเกจมือถือราคาถูก

เปิดตัวบ.โทรคมนาคมแห่งชาติ - นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เปิดตัวบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที (TOT) อย่างเปิดทางการ ซึ่งการควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ แคทและทีโอที ควบรวมกิจการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

โดยการดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเอ็นทียังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดีอีเอส ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด และจะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายต่างๆ ด้านดิจิทัลของภาครัฐเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้บริการระบบ 5G ทั้งการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือ และการนำอินเตอร์เน็ตไปเชื่อมโยงกับการทำงานทุกด้าน หรือ internet of thing (IOT)

 

“กำหนดกรอบระยะเวลาทำงานของเอ็นทีเป็น 3 ระยะ คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ซึ่งยืนยันว่า ในปี 2564 จะมีผลงานที่ชัดเจนแน่นอน สำหรับเป้าหมายใน 3 เดือนแรก คือ การมีบริการโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อบริการ เอ็นที โมบาย ที่มีแพ็กเกจบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้ ภาคเอกชนที่ให้บริการโทรคมนาคมระบบดิจิทัล จะไม่สามารถปรามาสศักยภาพของเอ็นทีรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงดีอีเอสได้ต่อไป ซึ่งจะพิสูจน์ว่าเอ็นทีสามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บริการด้านการสื่อสารที่ทันสมัยต่อทุกภาคส่วน โดยต้องการเห็นเอ็นทีเป็น 1 ใน 3 บริษัทโทรคมนาคมของประเทศ”

 

อย่างไรก็ดี การควบรวมองค์กรครั้งนี้ จะสามารถนำศักยภาพที่มี นำสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี เช่น สายเคเบิ้ลใต้น้ำ บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น ตลอดจนบุคลากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยืนยัน ยังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่