การคัดแยก-ใช้ประโยชน์ ‘ขยะครัวเรือน’ ในจีนก้าวหน้า

การคัดแยก-ใช้ประโยชน์ ‘ขยะครัวเรือน’ ในจีนก้าวหน้า
Xinhua Thai
23 ตุลาคม 2564 ( 14:28 )
20
การคัดแยก-ใช้ประโยชน์ ‘ขยะครัวเรือน’ ในจีนก้าวหน้า

ปักกิ่ง, 23 ต.ค. (ซินหัว) -- รายงานการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากขยะของเสียของจีน ระบุว่าจีนได้สร้างความก้าวหน้าในการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะของเสียในครัวเรือนในพื้นที่เมือง

 

รายงานดังกล่าว ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เพื่อการพิจารณา ระบุว่าทุกภูมิภาคระดับมณฑลของจีนได้วางแผนการเดินหน้าการคัดแยกขยะของเสียการคัดแยกขยะครอบคลุมเกือบร้อยละ 95 ของชุมชนที่อยู่อาศัยใน 46 เมืองนำร่องทั่วจีน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 หลายเมืองของจีนเก็บและขนส่งขยะครัวเรือน 235 ล้านตันในปี 2020 ซึ่งร้อยละ 99.7 ของขยะเหล่านั้นผ่านการกำจัดที่ไม่เป็นอันตรายอนึ่ง จีนบังคับใช้กฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากขยะของเสีย ฉบับแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง