รีเซต

นิวยอร์กตั้งเป้าใช้รถยนต์ไฮบริด หรือ EV ให้ได้ 60% ภายในปี 2035

นิวยอร์กตั้งเป้าใช้รถยนต์ไฮบริด หรือ EV ให้ได้ 60% ภายในปี 2035
TNN ช่อง16
3 ตุลาคม 2565 ( 12:11 )
20
นิวยอร์กตั้งเป้าใช้รถยนต์ไฮบริด หรือ EV ให้ได้ 60% ภายในปี 2035

โดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เคธี่ โฮชูล ตั้งเป้าให้มีรถยนต์รุ่นใหม่ที่ปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ 35% ภายในปี 2026 และเพิ่มขึ้นเป็น 60% ภายในปี 2030 รวมถึงรถโรงเรียนรุ่นใหม่ก็จะต้องเป็นรถที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2035 ด้วย ทั้งนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนจะนำกฏนี้ออกมาใช้จริง


เคธี่ โฮชูล ให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐนิวยอร์ก สร้างข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกับที่รัฐแคลิฟอร์เนียใช้ โดยให้ยุติการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil Fuel) ภายในปี 2035 ซึ่งข้อกำหนดนี้ จะนำมาบังคับใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะให้ได้ 25% ภายในปี 2037


รัฐนิวยอร์กจำต้องปฎิบัติตามแผนการของรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากพระราชบัญญัติอากาศสะอาด (Clean Air Act) อนุญาตให้รัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นที่สามารถกำหนดกฏเกณฑ์ด้านมลพิษของตนเองได้ ซึ่งรัฐอื่นไม่สามารถทำได้ ดังนั้นรัฐแคลิฟอร์เนียจึงต้องออกกฎการปล่อยมลพิษที่บังคับใช้โดยแต่ละรัฐ เพื่อให้รัฐอื่น ๆ สามารถปฏิบัติตามได้


นอกจากนี้ ผู้ว่าการรัฐยังได้เปิดตัวโครงการส่วนลดเงินคืนกับคนที่ซื้อรถพลังงานสะอาด (Drive Clen Rebate) โดยจะให้ส่วนลดเงินคืนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐกับประชาชนในรัฐนิวยอร์ก ที่ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ซึ่งอยู่นอกเหนือการคืนภาษีของรัฐบาลกลาง 7,500 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งสถานีชาร์จด่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสถานีที่ 100 อีกด้วย


วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ เกิดจากความร่วมมือของรัฐนิวยอร์กและรัฐบาลกลางในการสร้างแรงจูงใจให้ชาวเมืองนิวยอร์ก รัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ กันให้มากขึ้น และกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ที่มาของข้อมูล Engadget.com

ที่มาของรูปภาพ Unsplash.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง