จุรินทร์-นิพนธ์ ลุยใต้ ช่วยชาวสวนมังคุด พร้อม คลอด 5 มาตรการ ชูส่งออกผลไม้ นำเข้ารายได้ 5หมื่นล้าน

จุรินทร์-นิพนธ์ ลุยใต้ ช่วยชาวสวนมังคุด พร้อม คลอด 5 มาตรการ ชูส่งออกผลไม้ นำเข้ารายได้ 5หมื่นล้าน
มติชน
29 พฤษภาคม 2564 ( 14:55 )
13
จุรินทร์-นิพนธ์ ลุยใต้ ช่วยชาวสวนมังคุด พร้อม คลอด 5 มาตรการ ชูส่งออกผลไม้ นำเข้ารายได้ 5หมื่นล้าน

จุรินทร์-นิพนธ์ ลุยใต้ ช่วยชาวสวนมังคุด พร้อม คลอด 5 มาตรการช่วงโควิดยกระดับราคา ชูส่งออกผลไม้ทุกภาคช่วยรายได้ประเทศ คึกคักหนัก 4 เดือนแรกปีนี้ นำรายได้ผลไม้เข้ากว่า 50,000 ล้านแล้ว

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรชาวสวนมังคุด 23 กลุ่ม ที่ วิทยาลัยการอาชีพ หัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

โดยการลงพื้นที่วันนี้ นายจุรินทร์ นำคณะไปติดตามการแก้ไขปัญหาผลไม้ตามฤดูกาล โดยกล่าวว่า สถานการณ์ผลไม้ประเทศไทยในภาพรวมปีนี้จะมีผลผลิต 5,200,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15% ตัวเลขการส่งออกผลไม้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากปีที่ผ่านมาเพราะสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 130,000 ล้านบาท และในปี 2564 ช่วง 4 เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท โดยมังคุดคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน เป็นมังคุดในจังหวัดจันทบุรีประมาณ 36% จังหวัดนครศรีธรรมราช 18% จังหวัดชุมพร 17% จังหวัดตราด 17% โดยส่งออกประมาณ 60% บริโภคในประเทศ 40% ตลาดส่งออกสำคัญของมังคุดคือประเทศจีน 70% ฮ่องกง 10% เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรดพรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละประมาณ 150 บาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

 

 

” มาตรการในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้ดำเนินการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้งรวมทั้งผู้ส่งออก ได้กำหนดมาตรการ 16 มาตรการตั้งแต่ต้นปี เช่น สนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ำมันและพื้นที่ตลาดต่างๆระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ และผู้ต้องการหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินจะโหลดฟรี 25 กิโลกรัม ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล”ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

 


สำหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และมีการจัดส่งเสริมการขายในต่างประเทศ
ส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างๆในต่างประเทศ และให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์” นายจุรินทร์ กล่าว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สรุปว่าด้วยว่า สำหรับปัญหามังคุดที่ได้มีการแก้ไขในวันนี้ คือ
1.เรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาหนทางผ่อนปรนแรงงานข้ามจังหวัดซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถทำได้


2.เรื่องจากการจัดระเบียบล้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน


3.เรื่องของมังคุดนอกพื้นที่ที่เข้ามาสวมชื่อมังคุดนครศรีธรรมมราช เพราะมีชื่อเสียงมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นตรารับรองต่อไป


4.เรื่องปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP และ GMP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอำนาจในการออกใบรับรองค้างมาสามปี ได้แจ้งท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการออกใบรับรองโดยเร็วขึ้น


5.ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำแผนออก GAP ให้กับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการส่งออกรายงานมาที่ตนว่าจะครบในปีไหนผ่านท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯเพื่อติดตามความคืบหน้า

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง