วอนจัดระบบของแจก ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงกว้าง

วอนจัดระบบของแจก ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงกว้าง
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 08:30 )
8
วอนจัดระบบของแจก ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวงกว้าง

กรุงเทพฯ – โฆษก ศบค.วิงวอนผู้บริจาคสิ่งของ จัดระเบียบ ป้องกันไม่ให้เกิด Super Spreader จนเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง  ส่วนผู้ไปรอรับของบริจาค ให้เฝ้าระวัง ติดตามอาการของตนเอง และครอบครัว ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบไปหาหมอ

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงการบริจาคสิ่งของในพื้นที่เขตดอนเมือง ที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก สร้างความแออัด มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 ว่า ได้ขอร้องผู้ที่บริจาคให้มีการจัดการที่เป็นระบบมากกว่านี้ การชุมนุมกันหรือการอยู่ในพื้นที่ชุมชนมาก ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ อีกทั้่งยังมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการห้ามชุมนุมกัน

พร้อมฝากถึงประชาชนที่ไปรอรับของบริจาคให้เฝ้าระวัง ติดตามอาการของตนเอง ถ้าพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการผิดปกติ ให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน รวมถึงคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ทั้งนี้ ผู้ที่ไปร่วมรับของบริจาค ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

โฆษก ศบค. กล่าวด้วยว่า ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และสาธารณสุข ยินดีจะให้คำแนะนำบุคคลที่เป็นผู้บริจาค เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นระบบอย่างถูกต้อง ลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดอัตราความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง