'บิ๊กแก้ว'สั่งนทพ.เร่งช่วยเหลือปชช.จากพายุฤดูร้อน'อำนาจเจริญ-อุบลฯ'

'บิ๊กแก้ว'สั่งนทพ.เร่งช่วยเหลือปชช.จากพายุฤดูร้อน'อำนาจเจริญ-อุบลฯ'
มติชน
6 เมษายน 2564 ( 10:45 )
15
'บิ๊กแก้ว'สั่งนทพ.เร่งช่วยเหลือปชช.จากพายุฤดูร้อน'อำนาจเจริญ-อุบลฯ'

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่จ.อำนาจเจริญจากกรณีนโยบาย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ที่มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) โดยหน่วยบัญชาการพัฒนา(นทพ.)เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งเหตุพายุฤดูร้อน ดังนั้น หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51( นพค.51) สำนักงานพัฒนาภาค ( สนภ.5) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (ศบภ.) นพค.51 ได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน จำนวน 6 หลัง โดยการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ในพื้นที่บ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 1, 6, 8, และ 9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ขณะเดียวกันที่อุบลราชธานี โ นพค.51 สนภ.5 นทพ./ศบภ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. ได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบุ่งซวย อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 27 หลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ในพื้นที่บ้านเรือนราษฎร บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง