รีเซต

รายงานชี้ต้นทุนสูงขึ้น สร้างความท้าทายต่ออุตฯ 'ท่องเที่ยว' ทั่วโลก

รายงานชี้ต้นทุนสูงขึ้น สร้างความท้าทายต่ออุตฯ 'ท่องเที่ยว' ทั่วโลก
Xinhua
8 พฤศจิกายน 2566 ( 13:37 )
5
รายงานชี้ต้นทุนสูงขึ้น สร้างความท้าทายต่ออุตฯ 'ท่องเที่ยว' ทั่วโลก

(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์ยามดวงอาทิตย์ตกในกรุงลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร วันที่ 13 ส.ค. 2023

ลอนดอน, 8 พ.ย. (ซินหัว) -- รายงานการเดินทางทั่วโลก ซึ่งเผยแพร่ที่งานตลาดการเดินทางโลก (WTM) แห่งลอนดอน ระบุว่าค่าใช้จ่ายของการเดินทางและวันหยุดที่เพิ่มขึ้นยังไม่ได้ฉุดรั้งความต้องการในหมู่ผู้บริโภค แต่ราคาที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยว

รายงานระบุว่าบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามอ้างอิงต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นและปัญหาการว่าจ้างพนักงานเป็นสองข้อวิตกกังวลสูงสุด (ร้อยละ 59 และร้อยละ 57 ตามลำดับ) เมื่อถูกถามถึงอุปสรรคหรือความท้าทายของอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ตามด้วยค่าที่พัก (ร้อยละ 54) และค่าเที่ยวบิน (ร้อยละ 48)อนึ่ง งานตลาดการเดินทางโลกแห่งลอนดอนนำเสนอจุดหมายปลายทางและแบรนด์ต่างๆ แก่ผู้บริโภคด้านการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกทุกปี โดยงานปีนี้เริ่มต้นวันจันทร์ (6 พ.ย.) และสิ้นสุดวันพุธ (8 พ.ย.)

การท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แม้เผชิญความเสี่ยงและความท้าทาย โดยทัวริซึม อิโคโนมิกส์ (Tourism Economics) ในเครือออกซ์ฟอร์ด อิโคโนมิกส์ (Oxford Economics) คาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกในปี 2023 จะสูงเกิน 1.25 พันล้านครั้ง ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 85 ของระดับสูงสุดในปี 2019อย่างไรก็ดี รายงานข้างต้นชี้ว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวยังคงเป็นไปในทางบวก แม้มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ โดยผู้บริโภคจำนวนมากหันมาจัดลำดับความสำคัญเมื่อต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง