รีเซต

ปักกิ่งปรับมาตรการคุมโควิด-19 ลดผลกระทบต่อปชช.-บริการของรพ.

ปักกิ่งปรับมาตรการคุมโควิด-19 ลดผลกระทบต่อปชช.-บริการของรพ.
Xinhua
30 พฤศจิกายน 2565 ( 18:38 )
21
ปักกิ่งปรับมาตรการคุมโควิด-19 ลดผลกระทบต่อปชช.-บริการของรพ.

ปักกิ่ง, 30 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (29 พ.ย.) ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ออกคำสั่งให้โรงพยาบาลต่างๆ หลีกเลี่ยงการปิดแผนกสำคัญ อาทิ แผนกฉุกเฉินและแผนกสูติกรรม แม้ว่าแผนกนั้นๆ จะมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

หวังเสี่ยวเอ๋อ โฆษกคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลกรุงปักกิ่ง กล่าวว่าโรงพยาบาลจะต้องไม่ปิดแผนกต่างๆ ซึ่งรวมถึงแผนกฉุกเฉิน หน่วยล้างไต ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด หน่วยมารดาและทารกแรกเกิด เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหวังแถลงว่าโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสฯ จำเป็นต้องย่นระยะเวลาการจัดการแบบปิดให้สั้นที่สุด และควรยกเลิกการจัดการแบบปิดโดยเร็วที่สุด พร้อมเสริมว่าโรงพยาบาลต้องไม่ปฏิเสธผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือการปฐมพยาบาล หากพวกเขาไม่สามารถแสดงผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกได้ปักกิ่งได้ปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดการแบบปิดในเวลาที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และอนุญาตให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดกลับมาเปิดบริการได้หลังจากปิดทำการหนึ่งวันนอกจากนั้นรัฐบาลปักกิ่งยังสั่งห้ามการปิดกั้นทางเข้าออกอาคารและทางเข้าย่านที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงสูง พร้อมเรียกร้องให้เปิดเส้นทางผ่านสำหรับการขนส่งทางการแพทย์ การหลบหนีฉุกเฉิน และการช่วยเหลือต่างๆทั้งนี้ ปักกิ่งรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นรวม 957 ราย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อในท้องถิ่นแบบไม่แสดงอาการ 3,429 ราย เมื่อวันจันทร์ (28 พ.ย.) ขณะตัวเลขดังกล่าวในวันอาทิตย์ (27 พ.ย.) อยู่ที่ 840 ราย และ 3,048 ราย ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง