อบต.ดอนยาวใหญ่ โคราช ใจป้ำ แจกเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท ตัดครหาจัดซื้อจัดจ้าง

อบต.ดอนยาวใหญ่ โคราช ใจป้ำ แจกเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท ตัดครหาจัดซื้อจัดจ้าง
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 13:39 )
180
อบต.ดอนยาวใหญ่ โคราช ใจป้ำ แจกเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท ตัดครหาจัดซื้อจัดจ้าง

นครราชสีมา – เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ได้กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ในหมู่ประชาชนเป็นจำนวนมากนั้น จนเป็นที่มาของการประกาศ พรก.ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว กระทบกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภค บริโภค ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนเดือนร้อนอย่างหนักในช่วงนี้


หลังจากเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่วัดบ้านป่าตะแบง เพื่อมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 2,000 บาท ซึ่งถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้พิการจะได้ครัวเรือนละ 3,000 บาท

 

ซึ่งการแจกเงินเยียวยาในครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่จะไม่จ่ายซ้ำซ้อนกับเงินเยียวยา “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” และ ”โครงการช่วยเหลือเกษตรกร” ของทางภาครัฐ แต่จะจ่ายให้กับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอื่นๆ ของภาครัฐเป็นการทดแทน ส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเป็นสิ่งของถุงยังชีพ เพราะจะมีประเด็นตามหลังว่า เหมาะสมหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ และจะเป็นคำครหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ละคนประสบปัญหาแตกต่างกัน โดยการมอบเงินจะเป็นการยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ประชาชนนำเงินที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง ว่าครอบครัวขาดเหลือสิ่งใดก็ไปซื้อสิ่งนั้นจะดีกว่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง