นายกฯ กำชับทุกส่วนราชการบูรณาการงานข้ามกระทรวง ดันแพลตฟอร์มดิจิทัล

นายกฯ กำชับทุกส่วนราชการบูรณาการงานข้ามกระทรวง ดันแพลตฟอร์มดิจิทัล
มติชน
20 กันยายน 2564 ( 13:08 )
8
นายกฯ กำชับทุกส่วนราชการบูรณาการงานข้ามกระทรวง ดันแพลตฟอร์มดิจิทัล

นายกฯ กำชับทุกส่วนราชการบูรณาการงานข้ามกระทรวง ขจัดอุปสรรคการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมดันแพลตฟอร์มดิจิทัล

 

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวช่วงหนึ่งในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 ว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาศัยการทำงานบูรณาการร่วมกันร่วมมือของทุกฝ่าย ที่จำเป็นต้องทำงานข้ามกระทรวงนอกเหนือจากการทำงานตามฟังก์ชั่นเดิม ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีปัญหาสำคัญในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การทำงานก็มีปัญหาและความยุ่งยากมากขึ้น

 

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้การดำเนินการของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทำให้มีแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งต้องขอขอบคุณ ทุกคนทั้งที่ยังทำหน้าที่อยู่และกำลังจะเกษียณที่ร่วมกันทำงานทำหน้าที่อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ทั้งแพลตฟอร์มกฎหมายและการแพร่ระบาดในสถานการณ์ที่มีความผันแปรสูงและยากลำบาก ต้องอาศัยความพยายาม ความทุ่มเทและความอดทนเป็นอย่างสูง จึงต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง