จุฬาฯประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ปฏิบัติงาน-การสอนถึง 13 มิ.ย.นี้

จุฬาฯประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ปฏิบัติงาน-การสอนถึง 13 มิ.ย.นี้
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2564 ( 15:33 )
38
จุฬาฯประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ปฏิบัติงาน-การสอนถึง 13 มิ.ย.นี้

วันนี้ (17พ.ค.64) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่องการขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่2 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อไปนั้น

เนื่องจากปรากฏว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร รวมทั้ง ให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

(1) ให้ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(2) ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไปยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง