TrueID

ชาวเกาะแตนร้อง กฟภ. ขอไฟฟ้าใช้ รับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวขยายตัว

ชาวเกาะแตนร้อง กฟภ. ขอไฟฟ้าใช้ รับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวขยายตัว
มติชน
6 ตุลาคม 2563 ( 10:19 )
95
ชาวเกาะแตนร้อง กฟภ. ขอไฟฟ้าใช้ รับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวขยายตัว

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 6 ตุลาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในห้องประชุม สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีตัวแทนชาวบ้านเกาะแตน ม.2 ต.ตลิ่งงาม นำโดยนายธนาคม รื่นพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย/ประธานชมรมรักษ์เกาะแตน นายอรรถพงศ์ เมืองนิล อดีตผู้ใหญ่บ้านเกาะแตน/ที่ปรึกษานายอำเภอเกาะสมุย นายอิทธิพล เมืองนิล ประธารคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะแตน และชาวบ้าน เข้าพบนายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะที่ เดินทางมาดูงานในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อยื่นหนังสือขอทราบความคืบหน้าโครงการส่งกระแสไฟฟ้า (เคเบิ้ล) ให้ชุมชนบ้านเกาะแตน

 

นายธนาคม รื่นพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย/ประธานชมรมรักษ์เกาะแตน เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีโครงการขยายเขตส่งกระแสไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของรัฐด้านพลังงานที่มั่นคงในทุกหมู่บ้าน บ้านเกาะแตนก็เป็นชุมชนหนึ่งในอำเภอเกาะสมุยที่ยังไม่มีระบบกระแสไฟฟ้าใช้ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐด้านพลังานที่มั่นคง ทุกครัวเรือนต้องใช้ระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าส่วนตัวมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ตั้งแต่บรรพบุรุษที่อาศัยบนเกาะแตนมาจนถึงปัจจุบันกว่า 200 ปี ยังไม่เคยมีไฟฟ้าใช้

 

 

ที่ผ่านมาบ้านเกาะแตน อยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอันดับแรกๆ มาหลายสิบปี ตั้งแต่โครงการติดตั้งครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และชาวบ้านเกาะแตนได้บริจาคโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 4 ไร่ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างโรงกำเนิดไฟฟ้าและอาคารอื่น ๆ แต่ก็ยังไม่ได้อนุมัติโครงการมาจนถึงปัจจุบัน

 

“สำหรับเกาะแตนมีประชากรเหลืออยู่เพียงประมาณ 160 คน สาเหตุก็มาจากปัญหาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ทำให้ชาวบ้านต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ที่อื่นกันหลายครัวเรือน ปัจจุบันเกาะแตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย เป็นแหล่งดำน้ำ ดูปะการัง ถ้ามีไฟฟ้าใช้คนเกาะแตนก็จะไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน และจะกลับมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น” นายธนาคม กล่าว

 

ด้าน นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กล่าวว่า โครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำไปจากเกาะสมุยไปยังเกาะแตน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างศึกษาด้านการลงทุนว่าผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นอย่างไร คาดว่า ประมาณไตรมาสที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะแล้วเสร็จ เมื่อศึกษาการลงทุนเบื้องต้นแล้วจะส่งให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่ ต่อมาก็จะศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และให้คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมจากระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามลำดับ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลากว่า 8 ปี เช่นเกาะเต่าที่ศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และได้รับอนุมัติโครงการในปี พ.ศ.2563