รีเซต

ปลัด มท. เปิดห้องสมเด็จพระวันรัตแหล่งเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบุคคลต้นแบบชาวตราด

ปลัด มท. เปิดห้องสมเด็จพระวันรัตแหล่งเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบุคคลต้นแบบชาวตราด
มติชน
29 ตุลาคม 2565 ( 21:08 )
43
ปลัด มท. เปิดห้องสมเด็จพระวันรัตแหล่งเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบุคคลต้นแบบชาวตราด

ปลัดมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และพิธีเปิดห้องสมเด็จพระวันรัต ที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร จ.ตราด สร้างเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบคณะสงฆ์ไทยของคนตราด

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมทำพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายห้องสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค 8 (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เจ้าอาวาสวัดบางปรือ และพระเถรานุเถระ ร่วมพิธีและประกอบพิธี โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมในพิธี

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 ที่บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด หลังเรียนจบชั้นประถามปีที่ 4 วัดคิรีวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2489 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดคิรีวิหาร เพื่ออยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม โดยในปี พ.ศ.2492 พระวินัยบัณฑิต พระอุปัชฌาย์ ได้ส่งท่านไปศึกษาต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2499 พำนักอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ศึกษาพระปริยัติธรรมจนกระทั่งสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี พ.ศ. 2515

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระวันรัตได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนวัดคิรีวิหาร จ.ตราด โรงเรียนที่ท่านได้เคยศึกษาเล่าเรียนสมัยยังเป็นเด็ก ด้วยการจัดหาทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เช่น อาคารสมเด็จพระวันรัต, อาคารอเนกประสงค์, ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป, อาคาร 84 ปี สมเด็จพระวันรัต, สนามฟุตบอล และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้โรงเรียนวัดคิรีวิหารมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ด้วยความสำนึกในเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระมหาจรัญ สุจาระโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเลขานุการในเจ้าประคุณสมเด็จฯ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณูปการต่าง ๆ ที่ท่าน มีต่อโรงเรียนวัดคิรีวิหารแห่งนี้ จึงดำริจัดทำ “ห้องสมเด็จพระวันรัต” ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 9 เมตร ด้วยเงินบริจาคสมทบ 2,242,200 บาท เพื่อเป็นห้องอนุสรณ์ถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ อาคาร 84 ปี สมเด็จพระวันรัต เพื่อให้คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาชีวประวัติความเป็นมา ผลงาน เกียรติคุณ และได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่าง ๆ ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทำไว้

 

อย่างไรก็ตาม “ห้องสมเด็จพระวันรัต” นอกจากจะเป็นห้องอนุสรณ์ที่ระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้ว ยังเป็นสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราด โดยเฉพาะลูก หลาน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ จะได้ใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบของคนตราด อันเป็นเครื่องหล่อหลอม ภาคภูมิใจในความเป็นคนตราด และเป็นอนุสรณ์ให้หวนรำลึกว่า ช่วงระยะเวลาอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย ได้มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวจังหวัดตราด คือ “เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)”

 

“ด้วยกุศลเจตนารมณ์อันแรงกล้าแห่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราด เพื่อให้ลูกหลานได้มีอาคารสถานที่เรียนหนังสือ มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ในโรงเรียนวัดคิรีวิหาร อาคารอเนกประสงค์ ที่จะเป็นอาคารสำหรับเด็กอนุบาล และโรงอาหาร ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ โดยจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อนำปัจจัยใช้ก่อสร้างอาคารให้สำเร็จ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายอำเภอเมืองตราด ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชำราก ได้พัฒนาต่อยอดให้มีพิพิธภัณฑ์ชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เต็มพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติคุณงามความดีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ทำให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้ซึมซับเรียนรู้สำนึกรักบ้านเกิดจนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้”นายสุทธิพงษ์กล่าว

 

นอกจากนี้ ให้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีนิสัยคัดแยกขยะ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เริ่มตั้งแต่ที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร ขยายไปสู่บ้านของนักเรียนทุกคน รวมทั้งน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ขยายผลลงสู่ทุกครัวเรือน และประสานกับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพันธุ์พืชนานาชนิด โดยสำรวจและจัดสร้างเส้นทางชมพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียนวัดคิรีวิหารให้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระวันรัต ร่วมกัน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง