การท่าเรือ ยกระดับมาตรการสกัดโควิด พร้อมเพิ่มจุดให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินครบวงจร

การท่าเรือ ยกระดับมาตรการสกัดโควิด พร้อมเพิ่มจุดให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินครบวงจร
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 16:45 )
41
การท่าเรือ ยกระดับมาตรการสกัดโควิด พร้อมเพิ่มจุดให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินครบวงจร

กทท.เสริมมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 รวมทั้งจัดพื้นที่ให้บริการ One Stop Service เพิ่มอีก 1 จุด ณ อาคารโอบี

 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดำเนินการเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการให้บริการของ กทท. รวมทั้งดำเนินการเพิ่มจุดให้บริการทำธุรกรรมทางการเงิน (ศูนย์ One Stop Service) เพิ่มอีก 1 จุด ณ ชั้นล่าง อาคารโอบี ตั้งอยู่บริเวณภายในท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เพื่อลดความแออัดในการให้บริการและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

สำหรับศูนย์การให้บริการทำธุรกรรมทางการเงิน (One Stop Service) เพิ่มเติมนี้ จะให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ ช่องให้บริการรับเงินสดจำนวน 10 ช่อง และช่องใบอนุญาตรถผ่านท่าจำนวน 4 ช่อง พร้อมจัดจุดนั่งพักรอรับการบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคตามที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกำหนด

 

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปิดสถานที่ออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน และอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย รวมทั้งได้กำหนดให้พนักงาน กทท. ที่เดินทางไปกลับระหว่าง กทท. และพำนักอาศัยในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประจำทุกวัน ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของพนักงาน กทท. โดยกำหนดรูปแบบ การปฏิบัติงานที่บ้านของพนักงานตามความเหมาะสม และคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง