รีเซต

ธปท.เปิดเว็บBOT COVID-19อำนวยสะดวกเข้าถึงข้อมูลช่วยเหลือ

ธปท.เปิดเว็บBOT COVID-19อำนวยสะดวกเข้าถึงข้อมูลช่วยเหลือ
มติชน
15 พฤษภาคม 2563 ( 15:55 )
219
ธปท.เปิดเว็บBOT COVID-19อำนวยสะดวกเข้าถึงข้อมูลช่วยเหลือ

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของตนเองเพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของมาตรการต่าง ๆ ธปท. จึงได้จัดทำเว็บไซต์ BOT COVID-19 ขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และศึกษาเงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีข้อมูลช่องทางการติดต่อสถาบันการเงินและ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว็บไซต์ BOT COVID-19 จะนำเสนอข้อมูลสำคัญ

ได้แก่ 1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย 2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 3. มาตรการด้านตลาดตราสารหนี้ 4. ข้อมูลความคืบหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของ ธปท. และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน 5. ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บทความทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ infographic และช่องทางติดต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ BOT COVID-19 ได้ที่ www.bot.or.th/covid19 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง