รีเซต

ศูนย์อสังหาฯ ชี้ ต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ดันมูลค่าโอนแตะ 1 แสนล้าน

ศูนย์อสังหาฯ ชี้ ต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ดันมูลค่าโอนแตะ 1 แสนล้าน
TNN ช่อง16
1 พฤศจิกายน 2565 ( 11:21 )
37
ศูนย์อสังหาฯ ชี้ ต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ดันมูลค่าโอนแตะ 1 แสนล้าน

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง "การเปิดให้สามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ" นั้น

ถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนหนึ่งที่จะดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ ที่มีกำลังซื้อสูงในประเทศเพื่อเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาว และจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ซื้อบ้านและที่ดินในประเทศ จะเป็นปัจจัยให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ได้รับการตอบรับจากคนต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยเปิดให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ โดยพบว่า ช่วงก่อนเกิดโควิดมีการโอนกรรมสิทธิ์ปีละมากกว่า 10,000 หน่วย มูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ 

แต่หากเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ คาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มได้อีก 50,000 หน่วย มูลค่า 100,000 ล้านบาท จากมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในแต่ละปีจะสูงถึง 1 ล้านล้านบาท 

ส่วนในการดำเนินการนโยบายนี้ ควรมีการกำหนดให้ชัดเจนว่า รัฐบาลจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติอยู่กี่ปี และควรกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นที่อยู่อาศัยระดับราคาใด เช่น บ้านและที่ดินในระดับราคาต่ำกว่า 10-15 ล้านบาท เป็นต้น

และควรกำหนดเวลาในการถือครองกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเก็งกำไร เช่น ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ได้ รวมถึงกำหนดภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นคนต่างชาติในอัตราที่แตกต่างจากคนไทย และกำหนดเรื่องกฎเกณฑ์การขายบ้านและที่ดิน เมื่อชาวต่างชาติต้องการขายต่อเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งให้ชัดเจนด้วย 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง