รีเซต

โฆษกรบ. สั่ง ทส. เร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลาน ลดผลกระทบปชช.

โฆษกรบ. สั่ง ทส. เร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลาน ลดผลกระทบปชช.
มติชน
18 ธันวาคม 2564 ( 09:27 )
43
โฆษกรบ. สั่ง ทส. เร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลาน ลดผลกระทบปชช.

ข่าววันนี้ 18 ธันวาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหาชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีและตำบลวังน้ำเขียว รวมกว่า 400 ราย ถูกฟ้องเป็นจำเลย กรณีบุกรุกเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน จากปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับซ้อนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมารับทราบคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินและมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

พร้อมให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งรัดการดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติให้แล้วเสร็จครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จ และให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลที่ดินของรัฐแต่ละประเภทตรวจสอบเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้อง ตรงกัน และเป็นที่ยุติ แล้วดำเนินการต่อไป

 

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่นิ่งเฉยกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมผ่านกระบวนการยุติธรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบในการประกอบอาชีพหรือการอยู่อาศัยโดยเร็ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง